Fundament rechtstaat gevaarlijk aangetast

inleider: Luuk van Dinter, secretaris van de WFBN
datum en tijd: Zaterdag 19 Maart 2011 vanaf 13:00
plaats: COS-gebouw, Telingstraat 2 in Utrecht.
toegang: gratis. Na afloop: vrije gift

Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft Luuk van Dinter aan de hand van
praktijkvoorbeelden stap voor stap aan hoe in zijn optiek de Nederlandse rechtstaat
opzettelijk in gevaar gebracht wordt door het ondermijnen van de geloofwaardigheid
van de rechtspraak. Tevens wordt aan de hand van zijn proces tegen de Staat der
Nederlanden het juridisch kader geschetst, waarbinnen de soevereine Mens bekneld
raakt en gedegradeerd wordt tot onderdaan, staatsburger, consument en stemvee.

Een uitgebreide toelichting op dit thema kunt u terugvinden in enkele nieuwsbrieven
van de WFBN – Een Wereld – 2010. Daar gaat Luuk grondig in op de door hem
geconstateerde tragiek van de Nederlandse rechtspraak.
Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarvoor wij uw mening, ideeën
en visie graag tegemoet zien in onze samenspraak/discussie na de inleiding van Luuk.
Ontvangst met koffie en thee – vanaf 13.00 uur
Aanvang lezing – 13.45 uur

Geef een reactie