Inheemse volken in Amerika

AANKONDIGING (2014)

Wilt u meer weten over de inhemse volken in de Amerika’s ?

Hierover zijn drie interessante voordrachten (met (film)beelden) van deskundigen op dit gebied.

Zondag 30 maart 2014 (14 uur)

Lennert van Oorschot

historicus

over: de inheemse volken in Noord- en Zuid-Amerika, voor de komst van Columbus (voor 1492)

Zondag 27 april 2014 (14 uur)

Lennert van Oorschot

historicus

over: de inheemse volken in Noord- en Zuid-Amerika, na de komst van Columbus (na 1492)

Zondag 1 juni 2014 (14 uur)

Leo van der Vlist

directeur van het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV)

over: de rechten van inheemse volken.

Locatie:
Centrum EMMA zaal open: 13.30 uur, met koffie en thee
Cremerstraat 245/247
aanvang: 14.00 uur
3532 VJ Utrecht afsluiting: 16.30 uur, met soep, borrel
Tel.: 030 – 293 87 17 en hapjes
www.emmacentrum.nl
info@emmacentrum.nl

Deze drie voordrachten worden gehouden in het kader van:

UITLICHTING”

-de schijnwerper op bijzondere onderwerpen-

Onder deze noemer organiseren de Wereldfederalistenbeweging Nederland, het project “All Win” en Centrum EMMA een nieuwe serie informatieve bijeenkomsten (met discussie) op telkens de laatste zondagmiddag van de maand.

—————————————————————–

Nadere informatie:
* Floris Methorst : 030 – 261 7723
* Olav Meijer : 06 – 1808 3596

Geef een reactie