Algemene Vergadering 1 april 2017

Op zaterdagmiddag 1 april 2017 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van de WFBN.
De vergadering vond plaats in het vergadercentrum Meeting Plaza (Seats2meet) in Utrecht, Cluetinckborch, Godebaldkwartier 20, in Hoog Catharijne.

13:oo ~ ontvangst met thee en koffie,
13:30 ~ aanvang van de vergadering,
17:oo ~ afsluiting, gevolgd door gelegenheid tot netwerken, met versnaperingen.

Geïnteresseerde leden konden de (concept-)notulen van de ALV van 2016 opvragen bij de secretaris (secretaris@wfbn.nl); de financiële stukken – de jaarrekening over 2016 en de (concept-)begroting voor 2017 – kon u opvragen bij de penningmeester Emile van Essen (penningmeester@wfbn.nl).

Geef een reactie