Auteursarchief: admin

Peace Palace Model United Nations

Het Vredespaleis in Den Haag, de zetel van het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, de Haagsche Academie voor Internationaal Recht, de Bibliotheek van het Vredespaleis en de Carnegie Stichting, viet dit jaar zijn 100-jarig jubileum.
In verband met dit jubileum organiseert onze bevriende Nederlandse Vereniging van de Verenigde Naties (NVVN) een “Peace Palace Model United Nations”.
Meer informatie vindt u op haar website: http://www.nvvn.nl/

Misschien ook interessant in dit verband:
http://pinterest.com/evavanaalst/100-year-peace-palace/

paldhFoto: met dank aan Wikimedia Commons.

Lustrumlezing SIB-NL: Vijay Mehta & Jan Pronk – 7 juni 2013

Op vrijdagavond 7 juni viert SIB-Nederland haar 65-jarig bestaan! Dit doet de SIB met een lezing met twee grote sprekers: Vijay Mehta en Jan Pronk.

De avond zal draaien om economie en ontwikkelingssamenwerking. Hoe beïnvloeden zij elkaar? Is de onderontwikkelde wereld veroorzaakt door het Westen? De onderlinge connectiviteit is toegenomen door de globalisering. Wat is de rol van de wapenindustrie? Het geweld en militarisme is geenszins afgenomen. Maar hebben zij dit te danken aan het Westen? Worden pogingen tot vredige nationale ontwikkelingen geblokkeerd door het Westen?
Vijay Mehta zal zijn gedachtegoed hierover met ons delen aan de hand van zijn boek ‘The Economics of Killing’, waarna Jan Pronk hierop reageert.

Datum: vrijdag 7 juni 2013
Tijd: 19:30
Locatie: Instituto Cervantes, Domplein 3 te Utrecht

SIB-lustrum

Over mondiale democratie

Mondiale democratie is een belangrijk onderwerp waar zoveel over te zeggen valt, dat wij voorlopig nog geen keuze voor een goede tekst voor deze website hebben kunnen maken.
U kunt het begrip in Google intypen, en u krijgt duizenden hits. In het Engels (zie “global democracy”) zijn het er zelfs honderdduizenden.

Een eerste uitleg vindt u bijvoorbeeld onder
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_mundialization
of onder
http://en.unpacampaign.org/index.php
en
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Parliamentary_Assembly

De Campaign for a United Nations Parliamentary Assembly (UNPA) is een project waar ook de WFBN aan meewerkt.

Een ander mooi voorbeeld is http://www.globaldemocracy.com/

Werkgroep WRO

Behalve de activiteiten van het bestuur en van de vereniging als geheel, kent de WFBN statutair ook werkgroepen. De momenteel enige actieve werkgroep binnen de WFBN is de vaste werkgroep Wereldrechtsorde (WRO).

De opkomst van het internationaal recht kent een lange geschiedenis. De behoefte daaraan is dus duidelijk. Toch zal in de toekomst gestreefd moeten worden naar een vorm van wereldrecht. Deze zal dan het internationaal recht vervangen en zich baseren op de mensenrechten, ondersteund door een interculturele ethiek in dialoog. De werkgroep Wereldrechtsorde van de WFBN werkt daaraan, waardoor zij tevens meewerkt aan het ontstaan van een wereldfederatie.

De werkgroep komt regelmatig bijeen, meestal op het kantoor in Den Haag, om te discussiëren over actuele onderwerpen, conflicten en problemen, en mogelijke structurele oplossingen, onder andere door toepassing van (wereld)federalistische principes.

Contact: Frans Vermeulen (voorzitter)

T: +31 165 534506, E: wro.wfbn@gmail.com

Verenigde Naties – United Nations

un
Most of us have heard about United Nations peacekeeping and humanitarian assistance. But the many other ways the UN affects all our lives are not always so well known. This booklet takes a look at the United Nations – how it is set up and what it does – to illustrate how this organization works to make the world a better place for all people. The United Nations is central to global efforts to solve problems which challenge humanity. Cooperating in this effort are more than 30 affiliated organizations, known together as the UN system. Day in and day out, the UN and its family of organizations work to promote respect for human rights, protect the environment, fight disease, foster development and reduce poverty. UN agencies define the standards for safe and efficient transport by air and sea, help improve telecommunications and enhance consumer protection, work to ensure respect for intellectual property rights and coordinate allocation of radio frequencies. The United Nations leads the international campaigns against drug trafficking and terrorism. Throughout the world, the UN and its agencies assist refugees and set up programmes to clear landmines, help improve the quality of drinking water and expand food production, make loans to developing countries and help stabilize financial markets.

THE UN IN BRIEF

28 mei 2011: Wereldburgerpaspoort

door: WFBN, EMMA, All Win Network en Bond voor Wereldburgers

Wereldburgerpaspoort

wbPaspoort

PROGRAMMA

13.30 Ontvangst met koffie en thee.
14.00 Welkom en inleiding over RECIM (REgistre CItoyennes du Monde) door Peter Davidse (dagvoorzitter, WFBN).
14.30 Overzicht van de verschillende versies wereldburgerpaspoorten door Floris Methorst (Emma, All Win).
15.15 Pauze.
15.30 Presentatie “Hoe het wereldburgerpaspoort bijdraagt aan de Soevereine Wereldburger” door Luuk van Dinter (WFBN. Emma).
16.15 Discussie
17.00 Afsluiting met een hapje en een drankje.

Tijdens deze bijeenkomst zijn wereldburgerpaspoorten verkrijgbaar ( € 15,-)

Graag pasfoto meenemen.

 

Plaats: Emma Centrum, Cremerstraat 245/247, 3532 BJ Utrecht ( tegenover huisnr. 222).

Aanmelden: Floris Methorst 030 261 77 23 of Luuk van Dinter 0412-45 11 41

Prijs: € 5,- (WFBN leden hebben gratis toegang!)

Voor routebeschrijving: www.emmacentrum.nl/route

Fundament rechtstaat gevaarlijk aangetast

inleider: Luuk van Dinter, secretaris van de WFBN
datum en tijd: Zaterdag 19 Maart 2011 vanaf 13:00
plaats: COS-gebouw, Telingstraat 2 in Utrecht.
toegang: gratis. Na afloop: vrije gift

Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft Luuk van Dinter aan de hand van
praktijkvoorbeelden stap voor stap aan hoe in zijn optiek de Nederlandse rechtstaat
opzettelijk in gevaar gebracht wordt door het ondermijnen van de geloofwaardigheid
van de rechtspraak. Tevens wordt aan de hand van zijn proces tegen de Staat der
Nederlanden het juridisch kader geschetst, waarbinnen de soevereine Mens bekneld
raakt en gedegradeerd wordt tot onderdaan, staatsburger, consument en stemvee.

Een uitgebreide toelichting op dit thema kunt u terugvinden in enkele nieuwsbrieven
van de WFBN – Een Wereld – 2010. Daar gaat Luuk grondig in op de door hem
geconstateerde tragiek van de Nederlandse rechtspraak.
Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarvoor wij uw mening, ideeën
en visie graag tegemoet zien in onze samenspraak/discussie na de inleiding van Luuk.
Ontvangst met koffie en thee – vanaf 13.00 uur
Aanvang lezing – 13.45 uur