Auteursarchief: paulbe

Democracy Without Borders, nieuwe naam van organisatie

Democracy Without Borders (democratie zonder grenzen) is sinds begin 2017 de nieuwe naam van het comité voor een democratische VN (Committee for a Democratic United Nations, KDUN). De groep heeft besloten tot een bredere doelstelling en een andere aanpak en dus ook een andere naam.

Tot de bezigheden blijft behoren de campagne voor een parlementaire vergadering bij de Verenigde Naties (UNPA Campaign).

Algemene Vergadering 1 april 2017

Op zaterdagmiddag 1 april 2017 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van de WFBN.
De vergadering vond plaats in het vergadercentrum Meeting Plaza (Seats2meet) in Utrecht, Cluetinckborch, Godebaldkwartier 20, in Hoog Catharijne.

13:oo ~ ontvangst met thee en koffie,
13:30 ~ aanvang van de vergadering,
17:oo ~ afsluiting, gevolgd door gelegenheid tot netwerken, met versnaperingen.

Geïnteresseerde leden konden de (concept-)notulen van de ALV van 2016 opvragen bij de secretaris (secretaris@wfbn.nl); de financiële stukken – de jaarrekening over 2016 en de (concept-)begroting voor 2017 – kon u opvragen bij de penningmeester Emile van Essen (penningmeester@wfbn.nl).