Archieven

Lijst van afkortingen

DWB Democracy Without Borders (democratie zonder grenzen) (voorheen KDUN)
DWF Democratic World Federalists
KDUN Comité voor democratische VN, nu ”Democracy Without Borders
ICC Internationaal Strafgerechtshof (International Criminal Court)
R2P Responsibility to Protect
UN Verenigde Naties (United Nations)
UNPA Parlementaire vergadering bij de VN (UN Parliamentary Assembly)
UNPA Campaign Campagne voor een parlementaire vergadering bij de VN
WFBN Wereld Federalisten Beweging Nederland
WFM World Federalist Movement
WFM-IGP World Federalist Movement – Institute for Global Policy