ISLAM: zegen of vloek?

inleider: Frans Vermeulen, lid van de werkgroep WereldRechtsOrde van de WFBN
datum en tijd: Zaterdag 16 april 2011, vanaf 13:00
plaats: COS-gebouw, Telingstraat 2 in Utrecht.
toegang: gratis. Na afloop: vrije gift

Op 10 december 1948 werd door de VN in Parijs de tekst van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM) vastgesteld.
Wat maar weinig mensen weten is dat op 19 september 1981, eveneens te Parijs, de
Universele Islamitische Verklaring van Mensenrechten werd vastgesteld.
Hoe komt het dat er twee verklaringen zijn? En waarom weten veel mensen dat niet?
Is het een kwestie van onwetendheid, van onverschilligheid of van misverstand?
Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in deze verklaringen?
Kunnen wij iets leren van de moslims?

Plaats: Utrecht, COS-gebouw, Telingstraat 2. Tijd: van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Ontvangst met koffie of thee vanaf 13.00 uur, de voordracht begint om 13.30 uur.
Vanaf 14.30 uur kunt u vragen stellen en meedoen met het gesprek.
Voor inhoudelijke informatie: telefoon 0165-534506 – Frans Vermeulen
.

Geef een reactie