Categoriearchief: Agenda

Algemene Vergadering 1 april 2017

Op zaterdagmiddag 1 april 2017 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van de WFBN.
De vergadering vond plaats in het vergadercentrum Meeting Plaza (Seats2meet) in Utrecht, Cluetinckborch, Godebaldkwartier 20, in Hoog Catharijne.

13:oo ~ ontvangst met thee en koffie,
13:30 ~ aanvang van de vergadering,
17:oo ~ afsluiting, gevolgd door gelegenheid tot netwerken, met versnaperingen.

Geïnteresseerde leden konden de (concept-)notulen van de ALV van 2016 opvragen bij de secretaris (secretaris@wfbn.nl); de financiële stukken – de jaarrekening over 2016 en de (concept-)begroting voor 2017 – kon u opvragen bij de penningmeester Emile van Essen (penningmeester@wfbn.nl).

Inheemse volken in Amerika

AANKONDIGING (2014)

Wilt u meer weten over de inhemse volken in de Amerika’s ?

Hierover zijn drie interessante voordrachten (met (film)beelden) van deskundigen op dit gebied.

Zondag 30 maart 2014 (14 uur)

Lennert van Oorschot

historicus

over: de inheemse volken in Noord- en Zuid-Amerika, voor de komst van Columbus (voor 1492)

Zondag 27 april 2014 (14 uur)

Lennert van Oorschot

historicus

over: de inheemse volken in Noord- en Zuid-Amerika, na de komst van Columbus (na 1492)

Zondag 1 juni 2014 (14 uur)

Leo van der Vlist

directeur van het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV)

over: de rechten van inheemse volken.

Locatie:
Centrum EMMA zaal open: 13.30 uur, met koffie en thee
Cremerstraat 245/247
aanvang: 14.00 uur
3532 VJ Utrecht afsluiting: 16.30 uur, met soep, borrel
Tel.: 030 – 293 87 17 en hapjes
www.emmacentrum.nl
info@emmacentrum.nl

Deze drie voordrachten worden gehouden in het kader van:

UITLICHTING”

-de schijnwerper op bijzondere onderwerpen-

Onder deze noemer organiseren de Wereldfederalistenbeweging Nederland, het project “All Win” en Centrum EMMA een nieuwe serie informatieve bijeenkomsten (met discussie) op telkens de laatste zondagmiddag van de maand.

—————————————————————–

Nadere informatie:
* Floris Methorst : 030 – 261 7723
* Olav Meijer : 06 – 1808 3596

Peace Palace Model United Nations

Het Vredespaleis in Den Haag, de zetel van het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, de Haagsche Academie voor Internationaal Recht, de Bibliotheek van het Vredespaleis en de Carnegie Stichting, viet dit jaar zijn 100-jarig jubileum.
In verband met dit jubileum organiseert onze bevriende Nederlandse Vereniging van de Verenigde Naties (NVVN) een “Peace Palace Model United Nations”.
Meer informatie vindt u op haar website: http://www.nvvn.nl/

Misschien ook interessant in dit verband:
http://pinterest.com/evavanaalst/100-year-peace-palace/

paldhFoto: met dank aan Wikimedia Commons.

Lustrumlezing SIB-NL: Vijay Mehta & Jan Pronk – 7 juni 2013

Op vrijdagavond 7 juni viert SIB-Nederland haar 65-jarig bestaan! Dit doet de SIB met een lezing met twee grote sprekers: Vijay Mehta en Jan Pronk.

De avond zal draaien om economie en ontwikkelingssamenwerking. Hoe beïnvloeden zij elkaar? Is de onderontwikkelde wereld veroorzaakt door het Westen? De onderlinge connectiviteit is toegenomen door de globalisering. Wat is de rol van de wapenindustrie? Het geweld en militarisme is geenszins afgenomen. Maar hebben zij dit te danken aan het Westen? Worden pogingen tot vredige nationale ontwikkelingen geblokkeerd door het Westen?
Vijay Mehta zal zijn gedachtegoed hierover met ons delen aan de hand van zijn boek ‘The Economics of Killing’, waarna Jan Pronk hierop reageert.

Datum: vrijdag 7 juni 2013
Tijd: 19:30
Locatie: Instituto Cervantes, Domplein 3 te Utrecht

SIB-lustrum

28 mei 2011: Wereldburgerpaspoort

door: WFBN, EMMA, All Win Network en Bond voor Wereldburgers

Wereldburgerpaspoort

wbPaspoort

PROGRAMMA

13.30 Ontvangst met koffie en thee.
14.00 Welkom en inleiding over RECIM (REgistre CItoyennes du Monde) door Peter Davidse (dagvoorzitter, WFBN).
14.30 Overzicht van de verschillende versies wereldburgerpaspoorten door Floris Methorst (Emma, All Win).
15.15 Pauze.
15.30 Presentatie “Hoe het wereldburgerpaspoort bijdraagt aan de Soevereine Wereldburger” door Luuk van Dinter (WFBN. Emma).
16.15 Discussie
17.00 Afsluiting met een hapje en een drankje.

Tijdens deze bijeenkomst zijn wereldburgerpaspoorten verkrijgbaar ( € 15,-)

Graag pasfoto meenemen.

 

Plaats: Emma Centrum, Cremerstraat 245/247, 3532 BJ Utrecht ( tegenover huisnr. 222).

Aanmelden: Floris Methorst 030 261 77 23 of Luuk van Dinter 0412-45 11 41

Prijs: € 5,- (WFBN leden hebben gratis toegang!)

Voor routebeschrijving: www.emmacentrum.nl/route

Fundament rechtstaat gevaarlijk aangetast

inleider: Luuk van Dinter, secretaris van de WFBN
datum en tijd: Zaterdag 19 Maart 2011 vanaf 13:00
plaats: COS-gebouw, Telingstraat 2 in Utrecht.
toegang: gratis. Na afloop: vrije gift

Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft Luuk van Dinter aan de hand van
praktijkvoorbeelden stap voor stap aan hoe in zijn optiek de Nederlandse rechtstaat
opzettelijk in gevaar gebracht wordt door het ondermijnen van de geloofwaardigheid
van de rechtspraak. Tevens wordt aan de hand van zijn proces tegen de Staat der
Nederlanden het juridisch kader geschetst, waarbinnen de soevereine Mens bekneld
raakt en gedegradeerd wordt tot onderdaan, staatsburger, consument en stemvee.

Een uitgebreide toelichting op dit thema kunt u terugvinden in enkele nieuwsbrieven
van de WFBN – Een Wereld – 2010. Daar gaat Luuk grondig in op de door hem
geconstateerde tragiek van de Nederlandse rechtspraak.
Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarvoor wij uw mening, ideeën
en visie graag tegemoet zien in onze samenspraak/discussie na de inleiding van Luuk.
Ontvangst met koffie en thee – vanaf 13.00 uur
Aanvang lezing – 13.45 uur

ISLAM: zegen of vloek?

inleider: Frans Vermeulen, lid van de werkgroep WereldRechtsOrde van de WFBN
datum en tijd: Zaterdag 16 april 2011, vanaf 13:00
plaats: COS-gebouw, Telingstraat 2 in Utrecht.
toegang: gratis. Na afloop: vrije gift

Op 10 december 1948 werd door de VN in Parijs de tekst van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM) vastgesteld.
Wat maar weinig mensen weten is dat op 19 september 1981, eveneens te Parijs, de
Universele Islamitische Verklaring van Mensenrechten werd vastgesteld.
Hoe komt het dat er twee verklaringen zijn? En waarom weten veel mensen dat niet?
Is het een kwestie van onwetendheid, van onverschilligheid of van misverstand?
Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in deze verklaringen?
Kunnen wij iets leren van de moslims?

Plaats: Utrecht, COS-gebouw, Telingstraat 2. Tijd: van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Ontvangst met koffie of thee vanaf 13.00 uur, de voordracht begint om 13.30 uur.
Vanaf 14.30 uur kunt u vragen stellen en meedoen met het gesprek.
Voor inhoudelijke informatie: telefoon 0165-534506 – Frans Vermeulen
.