Categoriearchief: Andere organisaties

Democracy Without Borders, nieuwe naam van organisatie

Democracy Without Borders (democratie zonder grenzen) is sinds begin 2017 de nieuwe naam van het comité voor een democratische VN (Committee for a Democratic United Nations, KDUN). De groep heeft besloten tot een bredere doelstelling en een andere aanpak en dus ook een andere naam.

Tot de bezigheden blijft behoren de campagne voor een parlementaire vergadering bij de Verenigde Naties (UNPA Campaign).

Wereldparlement voor een werelddemocratie

Begin 2014 vond de conferentie ThinkTwice plaats in Frankfort aan de Main, georganiseerd door de Pirate Party International (PPI). Een aantal presentaties betrof democratie in de wereld. Typisch doelt de Piratenpartijbeweging, in lijn met het consent binnen de werkgroep Wereldrechtsorde (WRO), met het ideaal democratie op iets anders dan de electoraal-representatieve democratie. Directere democratieën waarbinnen mensen meer invloed hebben, zoals vloeiende democratie, zijn nodig. In de presentatie van Martina Pöser kwam dit uitgebreid aan bod.

Mijn (Marco van Hulten) presentatie betrof de democratisering van de wereld. Het concrete hulpmiddel, dat centraal stond in de presentatie, was de campagne voor het tot stand brengen van een Parlementaire Vergadering voor de Verenigde Naties (UNPA). Kritieken, waaronder de haalbaarheid, ondemocratische naties en de in de literatuur serieus overwogen wegingsmodellen anders dan één-persoon-één-stem, zijn aan bod gekomen. Mijn conclusie is dat een wereldparlement aan de volgende noodzakelijke (niet voldoende) condities moet worden voldaan bij het introduceren van een wereldparlement:

  • Eén persoon, één stem.
  • Bijna zekerheid van eerlijke verkiezingen in deelnemende landen.
  • Uitbreidbaarheid van de manier van participeren buiten het electoraal-representatieve model.

Discussie over zowel de haalbaarheid en wenselijkheid kan worden teruggevonden in mijn bijbehorende paper (in het Engels).