Categoriearchief: Stichting steunfonds WFBN

ANBI gegevens

Anbi gegevens
ANBI  is algemeen nut beoogende instelling

Naam: stichting steunfonds voor en van de Wereld Federalisten Beweging Nederland
Adres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 XC ‘s-Gravenhage

Contact via de vereniging of per brief aan bovenstaand adres.
De stichting is in 1986 opgericht.

RSIN/fiscaal nummer: 816 772 800
rsin is rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer

KVK 41206072

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, leden. Het bestuur bestaat uit 5 leden.

Namen bestuursleden:
Floris Methorst
Olav Meijer
Ton Macel
Frans Micklinghoff
Frans Vermeulen

Doelstelling:
Het beheer van een fonds ter ondersteuning van de WFBN (Wereld Federalisten Beweging Nederland).

Beleid:
Het fondsbeheer is (sterk) defensief.
Een deel van het vermogen wordt belegd in ideële beleggingen.
De opbrengst komt ten goede aan de WFBN.

Beloning: het bestuur bestaat uit vrijwilligers die noodzakelijk gemaakte kosten kunnen declareren. Er is geen personeel.

De voornaamste activiteit betreft het beleggen van het beheerde vermogen en het geven van een bijdrage aan de WFBN vereniging. Het verslag over het verenigingsjaar wordt jaarlijks gepubliceerd in de nieuwsbrief die u ook op deze website kunt vinden.

Financiële verantwoording:
De jaaropbrengst van het vermogen van enkele honderdduizenden euro’s is ongeveer 10000 euro.