Steunfonds WFBN

De Stichting steunfonds voor en van de WFBN beheert het vermogen van de vereniging

Jaarrekening_2015-2017

ANBI gegevens
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Steunfonds WFBN (voluit: Stichting Steunfonds voor en van de Vereniging Wereld Federalisten Beweging Nederland)
Adres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD ‘s-Gravenhage
De stichting is opgericht in 1986.
KvK no.: 41206072
RSIN/fiscaal nummer: 816 772 800

Bestuurssamenstelling:
* Ton Macel ~ voorzitter
* Frans Micklinghoff ~ vice-voorzitter, statutair afgevaardigd als voorzitter van de vereniging
* Marjolijn Snippe ~ secretaris, gekozen afgevaardigde van de vereniging
* Olav Meijer ~ bestuurslid
* Xavier de Baar ~ penningmeester

Doelstelling:
Het beheer van fondsen ter ondersteuning van de WFBN (Wereld Federalisten Beweging Nederland).

Beleid:
Het fondsbeheer is (sterk) defensief.
Een deel van het vermogen wordt belegd in ideële beleggingen.
De opbrengst komt ten goede aan de WFBN.

Beloning: het bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Geef een reactie