Vredespaleis3 (2).jpg

WFBN in het kort:

 

De Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN) is al sinds kort na het einde van de tweede wereldoorlog actief in Nederland. In de jaren vijftig, toen het “nooit meer oorlog”- adagium hoogtij vierde, sprak het wereld­federalisme vele mensen aan. De WFBN was toen een vredesbeweging met meer dan 15.000 leden en vele afdelingen. Het aantal leden nam af met de komst van de welvaart en het vervagen van de herinneringen aan de oorlog.


In de loop van de tijd is bij de activiteiten de nadruk verplaatst naar mondiale democratie, internationale rechtsorde en de democratisering van de diverse internationale organisaties – in het kader van de Verenigde Naties, maar ook daarbuiten – en naar andere gebieden die aan het wereldfederalisme raken, zoals mensenrechten, vrede, mondiale veiligheid en duurzame ontwikkeling. De WFBN organiseert discussies en conferenties over deze onderwerpen, of stelt informatiemateriaal daarover samen.

De WFBN werkt vaak samen met geestverwante organisaties en is de Nederlandse lidorganisatie van de World Federalist Movement met kantoor in New York.

Ook is de WFBN het Nederlandse centrum voor de inschrijving van wereldburgers en als zodanig verbonden met het register van de Citoyens du Monde (kantoor in Parijs). Sinds de registratie van wereldburgers in 1950 begon, hebben wereldwijd honderdduizenden mensen zich geregistreerd, waaronder bekende persoonlijkheden als Albert Camus, Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Linus Pauling, Yehudi Menuhin, Garry Davis, Bertrand Russell, Jawaharlal Nehru, Abbé Pierre, Sicco Mansholt, Sir Peter Ustinov.

Wereld (2).jpg

Laatste bericht

Hugo de Groot, Loevestein en de Verenigde Naties

17 oktober 2021

Michiel van de Kasteelen

Internationale Rechtsorde

Slot Loevestein (4).jpg

Contact

WFBN

Laan van Nieuw Oost-Indië 252
2593 CD  DEN HAAG | Nederland
070 - 347 8196
wfbn@wfbn.nl
NL73 INGB 0000 0097 64