top of page
Agenda - archief

12 januari 2019

16.00 - 18.00 uur

Pand WFBN -

Den Haag

WFBN.png

Nieuwjaarsreceptie 2019

1 april 2017

13.00 - 17.00 uur

Meeting Plaza -

Utrecht

WFBN.png

Algemene Ledenvergadering WFBN 2017 | Geïnteresseerde leden konden de (concept-)notulen van de ALV van 2016 opvragen bij de secretaris (secretaris@wfbn.nl); de financiële stukken – de jaarrekening over 2016 en de (concept-)begroting voor 2017 – kon u opvragen bij de penningmeester Emile van Essen (penningmeester@wfbn.nl).

bottom of page