Slot Loevestein (4).jpg

Artikelen en blogs

De internationale rechtsorde

Slot Loevestein (4).jpg

Hugo de Groot, Loevestein en de Verenigde Naties

Michiel van de Kasteelen | 17-10-2021

Slot Loevestein was het decor van de opening van de VN75-week in oktober 2020, nu een jaar geleden. Een week, overigens, die grotendeels niet kon plaatsvinden door de corona-pandemie. Dit jaar (2021) herdenkt Slot Loevestein de ontsnapping van Hugo de Groot in de befaamde boekenkist, 400 jaar geleden.

Een goed moment om terug te keren naar de ‘roots’ van het Internationaal Recht: Hugo de Groot

Vredespaleis.jpg

Versterking van het internationale recht

25-07-2002

Versterking van het internationale recht is essentieel. Conflicten tussen staten moeten op een vreedzame manier worden opgelost. Daartoe is bijna een eeuw geleden het Internationaal Gerechtshof opgericht. Het is noodzakelijk dat alle staten de rechtskracht van het Internationaal Gerechtshof erkennen en zich vervolgens aan deze afspraken houden. Het is jammer dat slechts zestig staten deze stap hebben genomen.