Inhoudelijke artikelen en blogberichten:

Nieuwsbrief 'Eén Wereld' | Archief

Le_forum_mondial_de_la_démocratie_au_Conseil_de_lEurope.jpg

Artikelen en blogs

Wereldburgerschap en mondiale democratie

Internationale samenwerking.png

De democratisering van de wereld

Marco van Hulten | 20-02-2016

Het idee van een wereldparlement was reeds voorgesteld in de jaren twintig door de Volkenbond, de voorganger van de Verenigde Naties (VN). Sindsdien leeft dit idee voort onder de naam van een Parlementaire Vergadering van de Verenigde Naties (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA). Veel wereldproblemen kunnen niet worden opgelost met lokale overheden. Denk aan klimaatverandering en macro- en monetaire economie. Mede daarom is er steun voor het tot stand komen van een UNPA aanwezig in de wereld. Hiernaast speelt het huidige ondemocratische karakter van wereldbestuur en de VN een rol. Om deze redenen is een democratisering op een mondiale schaal nodig, nu meer dan ooit. Zou een wereldparlement een oplossing kunnen zijn?

WIPO3.jpg

Ingrediënten voor een werelddemocratie

Marco van Hulten | 20-03-2013

Om het democratisch tekort op wereldschaal tegen te gaan is een campagne in het leven geroepen voor het tot stand brengen van een Parlementaire Vergadering voor de Verenigde Naties (UNPA). Voorbeelden van het democratisch tekort in de wereld, zowel binnen als buiten de Verenigde Naties (VN) zijn te over. De Veiligheidsraad, de Wereldbank, het IMF en de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom (sic; WIPO) zijn enkele VN-organisaties die veel invloed op de wereld uitoefenen maar waar amper democratische controle op is.

Mondiale democratie.png

Mondiale democratie via de Verenigde Naties

Marjolijn Snippe | 1994

Uitgangspunt van deze bijdrage is dat het begrip democratie een menselijke samen-levingsvorm impliceert waarin normen en waarden gehanteerd worden die de wil van het volk weerspiegelen en dat voor de realisatie hiervan op mondiaal niveau de Verenigde Naties de aangewezen instantie is. Eveneens wordt gesteld dat de wil van het volk (i.c. de wereldbevolking) uitgaat naar geluk en dat dit extern geconcretiseerd kan worden door een volledige realisatie van de rechten van de mens erga omnes.