top of page

Wereld Federalisten Beweging Nederland:

Raad van Advies

De Wereld Federalisten Beweging Nederland heeft een Raad van Advies, die bestaat uit:

Jan Pronk.jpg

* Prof. dr. J.P. (Jan) Pronk

Jan Pronk studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij vervolgens werkte (samen met Jan Tinbergen) als docent en onderzoeker. Hij was een aantal periodes lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, Minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973-1977), en later opnieuw in het Kabinet Lubbers III (1989-1994) en in het Kabinet Kok I (1994-1998). In het Kabinet Kok II was hij Minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (1998-2002).

Van 1980 tot 1986 was Jan Pronk Deputy Secretary-General United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, Assistant Secretary General UN) in Geneve. Later werkte hij voor de VN-missie in Sudan als Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal (2004-2006)

Jan Pronk was Hoogeleraar Theorie en Praktijk van Internationale Ontwikkeling aan het I.S.S. in Den Haag; en hij is vanaf 2009 ook Visiting Professor aan de United Nations Unibersity for Paece in Costa Rica.

Theo van Boven.png

* Prof. dr. T. (Theo) van Boven

Theo van Boven studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden, waar hij ook promoveerde. Van 1960 t0t 1977 werkte hij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken; de laatste 10 jaar van die periode was hij tevens Lector Mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam. In 1977 werd Theo van Boven benoemd als Directeur van de afdeling Mensenrechten van de Verenigde Naties in Geneve. Tegelijkertijd kreeg hij een aanstelling als Hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht. Vanaf 1986 had hij verschillende functies in het VN-systeem. Zo was hij Speciaal Rapporteur voor het recht op schadeloosstelling van slachtoffers van grove schendingen van de mensenrechten, Speciaal Rapporteur voor Marteling en eerste griffier van het Joegoslavie Tribunaal, 

Bashir Azizi.jpg

* Dr. B. (Bashir) Azizi

Bashir Azizi werd geboren in Afghanistan en haalde in de Sovjet-Unie een master Biologie. Eenmaal terug in Afghanistan moest hij vluchten vanwege de opkomst van de moedjahedien. In 1993 kwam hij uiteindelijk in Nederland.. In zijn master-thesis Filosofie positioneerde hij zichzelf in de traditie van Socrates: ‘Het niet onderzochte leven is niet de moeite waard om te worden geleefd’. Zijn weten-schappelijke, maar ook onderwijskundige denken laat diverse maatschappij-kritische en filosofische lijnen bijeenkomen: de (wereld)geschiedenis van Afghanistan, het kosmopolitisme door de geschiedenis en over landsgrenzen heen; dit alles aangevuld met zijn waarnemingen van het onderwijsdebat in Nederland. Azizi promoveerde op 9 april 2020 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Wereldburgerschap, waarvan inmiddels een handelseditie verkrijgbaar is.

Wim van Eekelen.jpg

* Dr. W. (Wim) van Eekelen

Wim van Eekelen begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer voor de VVD werd hij Staatssecretaris van Defensie in het Kabinet van Agt I. In het Kabinet Lubbers I was hij Staatssecretaris voor Europese Zaken en in het Kabinet Lubbers II was hij Minister van Defensie. Nadat hij in 1988 was afgetreden vanwege de 'paspoortaffaire' werd hij Secretaris-Generaal van de West-Europese Unie en Senator. Hij maakte deel uit van de Eerste Kamer van 1995 tot 2003. 

Wim van Eekelen is een vurig verdediger van internationale, Atlantische en Europese samenwerking.

Jan Juffermans.jpg

* J. (Jan) Juffermans

Jan Juffermans studeerde enkele jaren sociologie en filosofie aan de Universiteit Leiden. Na een periode als grafisch ontwerper, werd hij adjunct-directeur bij uitgeverij Inter Documentation Company Leiden. Van 1978 tot 2010 was hij eerst hoofdredacteur en uitgever, en later beleidsmedewerker mondiale duurzaamheid bij De Kleine Aarde. Hij zette zich vooral in voor de Agenda 21 en introduceerde in Nederland de term mondiale en ecologische voetafdruk: die geeft de hoeveelheid vierkante meters Aarde aan die elk mens gebruikt. Na zijn pensionering in 2010 werd hij zelfstandige onder de naam Voor Mondiale Duurzaamheid. Bij zijn afscheid van De Kleine Aarde kreeg hij een ingelijste Life-time Award - for pioneering Footprint thinking in the Netherlands and beyond aangeboden door het Global Footprint Network en het World Wildlife Fund.

bottom of page