top of page

Wereld Federalisten Beweging Nederland:

Stichting Steunfonds WFBN

De Stichting steunfonds voor en van de WFBN beheert het vermogen van de vereniging

ANBI gegevens
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

 

Naam: Steunfonds WFBN (voluit: Stichting Steunfonds voor en van de Vereniging Wereld Federalisten Beweging Nederland)
Adres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD ‘s-Gravenhage
De stichting is opgericht in 1986.

KvK no.: 41206072
RSIN/fiscaal nummer: 816 772 800

Bankrekening: NL16 ABNA 0458 3673 70

Bestuurssamenstelling:
* Ton Macel - voorzitter
* Frans Micklinghoff - vice-voorzitter, statutair afgevaardigd als voorzitter van de vereniging
* Marjolijn Snippe - secretaris, gekozen afgevaardigde van de vereniging

* Xavier de Baar - penningmeester
* Martijn de Klonia - bestuurslid

 

Doelstelling:
Het beheer van fondsen ter ondersteuning van de WFBN (Wereld Federalisten Beweging Nederland)

 

Beleid:
Het fondsbeheer is (sterk) defensief.
Een deel van het vermogen wordt belegd in ideële beleggingen.
De opbrengst komt ten goede aan de WFBN.

 

Beloning: het bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Jaarcijfers 2020-2021

Laan van NOI 252.png
bottom of page