VN-NY-vlaggen.jpg

Artikelen en blogs

De (hervorming van de) Verenigde Naties

Slot Loevestein (4).jpg

Hugo de Groot, Loevestein en de Verenigde Naties

Michiel van de Kasteelen | 17-10-2021

Slot Loevestein was het decor van de opening van de VN75-week in oktober 2020, nu een jaar geleden. Een week, overigens, die grotendeels niet kon plaatsvinden door de corona-pandemie. Dit jaar (2021) herdenkt Slot Loevestein de ontsnapping van Hugo de Groot in de befaamde boekenkist, 400 jaar geleden.

Een goed moment om terug te keren naar de ‘roots’ van het Internationaal Recht: Hugo de Groot

Mondiale democratie.png

Mondiale democratie via de Verenigde Naties

Marjolijn Snippe | 1994

Uitgangspunt van deze bijdrage is dat het begrip democratie een menselijke samen-levingsvorm impliceert waarin normen en waarden gehanteerd worden die de wil van het volk weerspiegelen en dat voor de realisatie hiervan op mondiaal niveau de Vere-nigde Naties de aangewezen instantie is. Eveneens wordt gesteld dat de wil van het volk (i.c. de wereldbevolking) uitgaat naar geluk en dat dit extern geconcretiseerd kan worden door een volledige realisatie van de rechten van de mens erga omnes.