top of page
VN-NY-vlaggen.jpg

Artikelen en blogs

De (hervorming van de) Verenigde Naties

Mondiale democratie.png

Mondiale democratie via de Verenigde Naties

Marjolijn Snippe | 1994

Uitgangspunt van deze bijdrage is dat het begrip democratie een menselijke samen-levingsvorm impliceert waarin normen en waarden gehanteerd worden die de wil van het volk weerspiegelen en dat voor de realisatie hiervan op mondiaal niveau de Vere-nigde Naties de aangewezen instantie is. Eveneens wordt gesteld dat de wil van het volk (i.c. de wereldbevolking) uitgaat naar geluk en dat dit extern geconcretiseerd kan worden door een volledige realisatie van de rechten van de mens erga omnes.

bottom of page