top of page

Wereld Federalisten Beweging Nederland:

Hier vindt u de Oprichtings-akte van de WFBN van 1948

Hier vindt u de huidige Statuten van de WFBN als gewijzigd in 1984 

Vereniging en bestuur

De Wereld Federalisten Beweging Nederland is een Vereniging.

De Oprichtingsacte en de Statuten vindt u in de kolom links

De WFBN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam

onder nummer V 530085 ISSN 1871-2754

Bank: Wereld Federalisten Beweging Nederland | IBAN: NL73INGB0000009764 en BIC: INGBNL2A

E-mail : bestuur@wfbn.nl
 

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

* Frans Micklinghoff - voorzitter, E: voorzitter@wfbn.nl
* Ton Macel - vice-voorzitter, E: vicevoorzitter@wfbn.nl
* Carel Tielenburg - secretaris, E: secretaris@wfbn.nl
* Emile van Essen - penningmeester, E: penningmeester@wfbn.nl
* Marjolijn Snippe - internationaal secretaris, E: international@wfbn.nl
* Davy Foss - bestuurslid
* Frans Vermeulen - bestuurslid

bottom of page