top of page

Inhoudelijke artikelen en blogberichten:

Nieuwsbrief 'Eén Wereld' | Archief

Le_forum_mondial_de_la_démocratie_au_Conseil_de_lEurope.jpg

Artikelen en blogs

Wereldburgerschap en mondiale democratie

Internationale samenwerking.png

De democratisering van de wereld

Marco van Hulten | 20-02-2016

Het idee van een wereldparlement was reeds voorgesteld in de jaren twintig door de Volkenbond, de voorganger van de Verenigde Naties (VN). Sindsdien leeft dit idee voort onder de naam van een Parlementaire Vergadering van de Verenigde Naties (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA). Veel wereldproblemen kunnen niet worden opgelost met lokale overheden. Denk aan klimaatverandering en macro- en monetaire economie. Mede daarom is er steun voor het tot stand komen van een UNPA aanwezig in de wereld. Hiernaast speelt het huidige ondemocratische karakter van wereldbestuur en de VN een rol. Om deze redenen is een democratisering op een mondiale schaal nodig, nu meer dan ooit. Zou een wereldparlement een oplossing kunnen zijn?

Skyline_Frankfurt_am_Main_2015.jpg

Wereldparlement voor een werelddemocratie

Marco van Hulten | 25-02-2014

Begin 2014 vond de conferentie ThinkTwice plaats in Frankfurt aan de Main, georganiseerd door de Pirate Party International (PPI). Een aantal presentaties betrof democratie in de wereld. Typisch doelt de Piratenpartijbeweging, in lijn met het consent binnen de werkgroep Wereldrechtsorde (WRO), met het ideaal democratie op iets anders dan de electoraal-representatieve democratie. Directere democratieën waarbinnen mensen meer invloed hebben, zoals vloeiende democratie, zijn nodig. In de presentatie van Martina Pöser kwam dit uitgebreid aan bod.

WIPO3.jpg

Ingrediënten voor een werelddemocratie

Marco van Hulten | 20-03-2013

Om het democratisch tekort op wereldschaal tegen te gaan is een campagne in het leven geroepen voor het tot stand brengen van een Parlementaire Vergadering voor de Verenigde Naties (UNPA). Voorbeelden van het democratisch tekort in de wereld, zowel binnen als buiten de Verenigde Naties (VN) zijn te over. De Veiligheidsraad, de Wereldbank, het IMF en de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom (sic; WIPO) zijn enkele VN-organisaties die veel invloed op de wereld uitoefenen maar waar amper democratische controle op is.

Berlijnse muur.png

World citizen day

Statement Troy Davis | 1999

Fifty years ago today, my father, a young and angry American World War 2 veteran, and a bomber pilot who had bombed Brandenburg and Peenemünde, declared himself a Citizen of the World. To drive the point home, he legally renounced his U.S citizenship which to him represented exclusive national sovereignties, a political concept conceived in the horse-and-buggy age and responsible for the largest butchery of all times : the 60 million deaths of World War 2. This symbolic act of renunciation and of claim to world citizenship made headlines around the world and started a popular movement which reached huge proportions in late 1948 and 1949. 

Aarde vanuit de ruimte.png

Subsidiarity and world government

Lecture Peter Davidse | 1997

When we would look at the Earth from the window of a space station, like the Russian ‘Mir’, the world is tranquil, undisturbed and amazingly beautiful. Most of us have the experience of looking out of an aeroplane window. Also at the normal flight altitude it is almost impossible to distinguish the frontiers between countries. Some cases are easy: if a so called ‘natural border’, such as a river or a mountain range, has been chosen. Otherwise we see no difference in the landscape, with a few exceptions, the great wall between China and Mongolia, the iron fence between the US and Mexico and formerly the concrete wall that divided Europe. I choose this introduction to illustrate a profound process that is taking shape: that of development towards world citizenship.

Mondiale democratie.png

Mondiale democratie via de Verenigde Naties

Marjolijn Snippe | 1994

Uitgangspunt van deze bijdrage is dat het begrip democratie een menselijke samen-levingsvorm impliceert waarin normen en waarden gehanteerd worden die de wil van het volk weerspiegelen en dat voor de realisatie hiervan op mondiaal niveau de Verenigde Naties de aangewezen instantie is. Eveneens wordt gesteld dat de wil van het volk (i.c. de wereldbevolking) uitgaat naar geluk en dat dit extern geconcretiseerd kan worden door een volledige realisatie van de rechten van de mens erga omnes.

bottom of page