top of page

Wereld Federalisten Beweging Nederland:

Werkgroepen

Behalve de activiteiten van het bestuur en van de vereniging als geheel, kent de WFBN statutair ook werkgroepen. De momenteel enige actieve werkgroep binnen de WFBN is de vaste Werkgroep Federalisme.

De opkomst van het internationaal recht kent een lange geschiedenis. De behoefte daaraan is dus duidelijk. Toch zal in de toekomst gestreefd moeten worden naar een vorm van wereldrecht. Deze zal dan het internationaal recht vervangen en zich baseren op de mensenrechten, ondersteund door een interculturele ethiek in dialoog. De Werkgroep Federalisme van de WFBN werkt daaraan, waardoor zij tevens meewerkt aan het ontstaan van een wereldfederatie.

De werkgroep komt regelmatig bijeen, meestal op het kantoor in Den Haag, om te discussiëren over actuele onderwerpen, conflicten en problemen, en mogelijke structurele oplossingen, onder andere door toepassing van (wereld)federalistische principes.

Contact: Frans Vermeulen (voorzitter)

T: +31 165 534506, E: federalisme.wfbn@gmail.com

bottom of page